Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Z tropických veder do velké vody

Po 14.09.2015 14:25

Z tropických veder do velké vody

Klikněte pro zvětšení obrázku.

místostarosta MČ Brno Maloměřice a Obřany Ing. Stanislav Dvořák se zamýšlí nad projektovou dokumentací protipovodňových opatření, kterou hodlá prosazovat město Brno.

Tropické teploty letních dnů jsme zvládli myslím bez újmy na zdraví a na dovolených nabrali nových sil. Stačilo jen nenechat se otrávit dopravními zácpami na D1, nepokoušet se po E44 dostat do Kuřimi a někde v lesích přečkat i plánované uzavírky při rekonstrukci železničního mostu nad Fryčajovou.

Sotva hejtman jihomoravského kraje odvolal nebezpečí vzniku požáru, budeme výhledově řešit problém spadající tak trochu pod jiný živel – povodně.

V polovině srpna jsme získali informaci, že Povodí Moravy připravuje projektovou dokumentaci protipovodňových opatření, týkajících se celého města Brna. Zahájením těchto prací je „Studie proveditelnosti - operační program životního prostředí“, kterou jsme už zveřejnili na stránkách úřadu MČ. Poměrná část studie se týká také úseku Svitavy, protékající naší městskou částí.

Ráz počasí se u nás mění a extrémů přibývá. Aby se neopakovaly katastrofální povodně z roku 1997, bude třeba věnovat pozornost budování protipovodňových opatření. Nepůjde pouze o stavbu protipovodňových zídek, či trasování mobilních zábran, ale především o přírodě blízké úpravy břehů řeky, zkvalitňování protipovodňových valů a o rekonstrukce všech jezů a splavů -  Esslerovou přádelnou v Obřanech počínaje a soutokem Svitavy a Svratky konče.

Brněnský projekt bude navazovat na krajskou studii protipovodňových opatření z roku 2007, která odhadla celkové náklady protipovodňových opatření, včetně pročištění a zahloubení koryta pod jezem u bývalé přádelny, na 157 milionů Kč.

Změnit by se měly všechny naše jezy, aby umožnily snížit hladinu povodňových průtoků v úseku nad jezem. Přibýt by měly například také tzv. rybochody, díky nimž mohou vodní živočichové snadněji migrovat tokem řeky. Rybí přechod by měl být k vidění na Cacovickém ostrově a u jezu na Dolnopolní.

Během tří let proběhnou projektové práce a jednání s vlastníky pozemků přilehlých k řece. K jednotlivým projektům se budou vyjadřovat komise, zastupitelé i občané. Předpokládané zahájení prvních prací je uvažováno nejdříve v roce 2017 a celý tento rozsáhlý program protipovodňových opatření je plánován včetně výstavby na dobu cca dvaceti let.

Jakmile získáme další informace k plánovaným protipovodňovým opatřením, budeme je kompletovat a zveřejňovat pro vaši maximální informovanost.

Ing. Stanislav Dvořák, místostarosta MČ Brno Maloměřice a Obřany