Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Tři dobré zprávy ke kvalitě úklidu

Čt 19.03.2015 09:22

Tři dobré zprávy ke kvalitě úklidu

Klikněte pro zvětšení obrázku.

S jarem přichází na řadu i jarní úklid. Nejen v domácnostech, ale i v naší městské části.

Čištění ulic po zimě musí být pečlivější, neboť usilujeme o co nejkvalitnější odstranění zimního posypu z chodníků. Ten je totiž největším zdrojem prašnosti a není-li proveden dobře, stává se původcem mnoha zdravotních komplikací. Osmičlenná úklidová četa, která je trvale nasazená po celý rok pro kapacitu jarního úklidu, přirozeně nestačí, proto jsme nasmlouvali ještě další uklízecí firmou, která nám pomáhá.

Dokud jsou hlavní ulice Maloměřic a Obřan pro Brňany průjezdovou komunikací - ráno do práce, odpoledne zpět - nesmíme riskovat to, že bychom jarní úklid provedli ledabyle. To samozřejmě platí nejen o úklidu na páteřních komunikacích typu Fryčajova či Obřanská, stejně důkladně musíme postupovat i při čištění těch nejklidnějších částí naší obce. Tak proto zametací vozy jezdí až při květnovém blokovém čištění; tak proto má jarní úklid obce svoji specifika a provádí ručně.

Budete-li mít ke kvalitě jarního úklidu jakoukoliv připomínku, námět, kritiku, velmi rád bych stál o Vaše postřehy.

Od dubna letošního roku budeme mít na úklid dalších 8 lidí z úřadu práce, o čemž jsem Vás již informoval. To bude znamenat, že větší množství práce zajistíme vlastními silami a úklid se tudíž stane pro naši městskou část celkově lacinější. Standardní klasické blokové čištění zahájíme v květnu.

K čistotě a pořádku v naší městské části ještě dvě zajímavosti. 

Ačkoliv máme obec pokrytou sítí kontejnerových stání, usilujeme o další zkvalitnění.  Na brněnský magistrát, který má přidělování a umisťování kontejnerů v kompetenci, jsme zaslali žádost o umístění nového stání na tříděný odpad, a to v blízkosti bytového domu Hády 2c. Počítáme s tím, že kontejnerů budou využívat i místní zahrádkáři.  Bude-li o třídění odpadu nadále mezi našimi občany zájem, rádi vytipujeme další lokalitu. I zde bych si dovolil Vás poprosit o součinnost.

Dobrá zpráva o úklidu do třetice. Výrazně jsme pokročili v plánované přípravě na vybudování sběrného Ekodvora. Projekt byl úspěšně (a věřím kvalitně) dopracován a stavební úřad začne brzy projednávat umístění stavby se všemi dotčenými orgány a sousedy. V případě, že nenarazíme na nějaký nepředpokládaný problém, získáme stavební povolení ještě do prázdnin. Potom bychom Ekodvůr vystavěli. Občanům by mohl sloužit už v druhém pololetí letošního roku.

Ing. Stanislav Dvořák, místostarosta MČ Brno Maloměřice a Obřany