Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Priority ČSSD v Maloměřicích a Obřanech

Út 02.09.2014 17:32

Program ČSSD pro komunální volby 10. – 11. října 2014

Rozvoj obce

 • Usilujeme o získání městských financí a zdrojů z fondů Evropské unie k výstavbě kanalizace v ulicích Babická, Hradiska, Mlýnské nábřeží a Olší.
 • Budeme pokračovat v opravách chodníků i vozovek.
  Posílíme údržbu zeleně, čistotu komunikací a veřejných ploch.
 • Chceme vybudovat nákupní středisko na území městské části včetně odpovídajícího zázemí služeb.

   

Dopravní obslužnost

 • Zavazujeme se podporovat pouze takové změny územního plánu, které pomohou zklidnit dopravu v ulicích Fryčajova, Obřanská, Selská, Karlova a tranzitní automobilovou a nákladní dopravu vyvedou mimo Obřany a Maloměřice.
 • S Dopravním podnikem města Brna chceme jednat o zajištění většího počtu nízkopodlažních vozů.
 • Budeme hledat vhodné plochy pro navýšení počtu parkovacích míst, zejména u sportovišť a pošty.
   

Naše děti

 • V tomto volebním období jsme získali nové prostory pro základní školu Hamry a navýšili kapacitu mateřské školky Cihelní. Současně jsme zahájili rekonstrukci vnitřních prostor obou zařízení.
 • V dalším volebním období dokončíme rekonstrukci MŠ Cihelní, zrekonstruujeme a vybavíme potřebnou technikou všechny budovy základní školy Hamry 12 a celkově se zaměříme na zlepšení úrovně vybavení všech typů předškolních a školních zařízení.
   

Sociální politika

 • Chceme pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce, aby nezaměstnaní mohli pomáhat například při úklidu a údržbě v naší městské části.
 • Vážíme si činnosti klubů důchodců, klubů rodičů s dětmi i jiných zájmových aktivit občanů MČ v Maloměřicích a Obřanech. Jejich aktivitám budeme vycházet vstříc.
     

Bydlení

 • Novou bytovou výstavbu na našem území považujeme za nezbytnou. Musí však zapadat do charakteru obou našich obcí a být v souladu se schváleným územním plánem.
 • I proto podporujeme plány na revitalizaci zanedbaných ploch v našem katastru. Chceme zabránit tomu, aby se mladá generace musela stěhovat jinam.
 • Pokud budeme i nadále ve vedení obce, zavazujeme se nezvyšovat nájemné v obecních bytech.
    

Kultura

 • Maloměřice a Obřany byly vždy živým organismem města Brna. Proto budeme podporovat všechny naše tradiční kulturní aktivity, jako například Svatováclavské hody.
 • Podstatně ale chceme rozšířit stávající nabídku o další akce podporující hodnotné využití volného času.
   

Volný čas a sport 

 • Zasadíme se o navýšení rozpočtu sportovních oddílů. Prioritu u nás mají zejména ty oddíly, které pracují s mládeží.
 • Podporujeme opravy sportovišť a budov v majetku Sokola i dalších tělovýchovných jednot.
  Pomáhali jsme zajistit peníze na stavbu víceúčelové haly na Hamrech. V příštím volebním období chceme halu uvést do provozu.
 • Budeme sledovat možnosti využití zdrojů EU v rámci rozvoje a podpory místní infrastruktury pro volný čas v našich příměstských lesích a zahrádkářských oblastech.
 • Do vybavenosti našich parků a dětských hřišť jsme v minulém období investovali nemalé peníze. Nechceme, aby se jejich úroveň zhoršovala díky vandalům, proto posílíme monitorovací prvky a ostrahu veřejného prostoru. 
   

Bezpečná lokalita   

 • Dojednáme častější hlídky městské i státní policie v naší městské části.
 • Nárůst drobné kriminální činnosti za poslední dobu nás znepokojuje. Zavedením bezpečnostních kamer chceme eliminovat bezpečnostní rizika na exponovaných místech.
  Jsme městskou částí bez heren a kasin. Tento stav se zavazujeme zachovat i nadále.