Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Obchvat Maloměřic a Obřan? ČSSD nabízí řešení.

Pá 19.09.2014 14:00

Ve spolupráci ČSSD na radnici i magistrátu se rýsuje řešení obtížné dopravní situace v Obřanech a Maloměřicích.

Místostarosta Ing. Stanislav Dvořák se účastnil výroční schůze „Spolku pro ochranu přírody a životního prostředí v Brně-Maloměřicích a Obřanech“. Diskutoval s občany o tom, to je nejvíce pálí. Snad nejtíživějším aktuálním problémem je zvětšující se dopravní zátěž a každodenní ranní kolony aut od ulice Obřanské, dále přes celou ulici Selskou, Valchařskou a Karlovu až k Velkému městskému okruhu.

Ing Dvořák informoval, že ve spolupráci primátorem Romanem Onderkou a dalšími členy vedení „velké radnice“ se podařilo najít řešení. Tím je vybudování mimoúrovňové křižovatky Tomkovo náměstí – Rokytova. Zastupitelstvo města Brna tento plán schválilo a v příštím roce se začnou provádět první přípravné práce, jako například přeložky inženýrských sítí.

V této souvislosti také padl na pana místostarostu Dvořáka dotaz, zda-li bude mít význam usilovat o vybudování dopravního obchvatu Obřan a Maloměřic, v případě zlepšení dopravy po dokončení Velkého městského okruhu. Místostarosta sdělil, že určitě má, protože dnes již polovina dopravní zátěže je z obcí na sever od nás. Tyto obce se budou i nadále rozvíjet a dopravy bude přibývat.

 Následný dotaz byl směřován na výstavbu inženýrských sítí a především kanalizace. Místostarosta odpověděl, že tyto velké investiční projekty jsou nesmírně finančně náročné a ani fondy EU takové, aby se se tyto investice daly vyřešit ze dne na den. Proto bylo již minulým vedením obce rozhodnuto rozložit dostavbu sítí i kanalizace na více období. Takto se mohlo v minulých čtxřech lezech zrealizovat dvě stavby a zahájit další. Místostarosta Stanislav Dvořák zdůraznil, že nyní máme vybudovanou retenční stanici kanalizace na ulici Hamry za 60mil. Kč a dokončili jsme revitalizaci Cacovického ostrova za 12 mil Kč. Letos jsme zahájili též výstavbu házenkářské haly pro Sokol Maloměřice za 30mil. Kč.

V téměř dvouhodinové diskusi se také probraly změny územního plánu, drobné kriminality i ostatní běžné problémy života městské části.