Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Mýty versus realita Aneb o škůdcích a škodách v naší městské části

Po 09.11.2015 03:22

Maloměřice a Obřany: Dne 20. října 2015 proběhla schůze sdružení na ochranu přírody, na které padlo velké množství nepřesných informací a fám. Nebylo ani technicky možné na všechny na místě reagovat, pokusím se tedy ty největší fabulace uvést na pravou míru.

 Říká se: starosta slíbil informování občanů na veřejné schůzi o připravovaných protipovodňových opatřeních a neslnil.

Skutečnost: starosta pozval občany na veřejné projednání připravovaných protipovodňových opatření, které se uskuteční v úterý 27. 10. 2015 od 17.00 hod v zasedací místnosti Úřadu městské části Maloměřice a Obřany na Selské 66. Toto projednání proběhne za účasti zástupců firmy, která je zpracovatelem této studie na základě objednávky společnosti Povodí Moravy.

 

Říká se: v obci se kácí desítky stromů bez povolení.

Skutečnost: při prověření jednotlivých lokalit jsme nezjistili porušení vydaných povolení ani nepovolené hromadné kácení.

 

 Říká se: připravovaná přestavba teplárny na štěpku nevratně poškodí životní prostředí.

Skutečnost: ekologická studie vlivu na životní prostředí, nebyla ještě zpracována. Nicméně dokončení projektu bylo odloženo na neurčito!

 

 Říká se: obec neřeší problémy dopravní zátěže.

Skutečnost: tento problém přesahuje svým rozsahem i finančními možnostmi naši městskou část a dokonce i město Brno. Na hledání řešení spolupracujeme s magistrátem i krajským úřadem. Bohužel první výrazné zlepšení nastane až po vybudování mimoúrovňové křižovatky Tomkovo náměstí Rokytova na velkém městském okruhu s naplánovaným termínem výstavby v letech 2018-2022.

 

 Říká se: plánovaná zástavba developerem Stavos naproti teplárně bude ničit životní prostředí

Skutečnost: zástavba bude probíhat na bývalém zařízení staveniště pro výstavbu teplárny a v současnosti patří k nejzanedbanějším lokalitám naší městské části. Revitalizace území přinese rodinné domky, bytové domy, obchod a mezi domy také sadové a parkové úpravy.

 

 Říká se: plánovaná výstavba v Maloměřicích pod bývalým hřbitovem pohltí i park na místě bývalého hřbitova, psí výběh, zahrádky a nově zbudované parkurové hřiště.

Skutečnost: nepohltí. Je to prostě jen fáma.

 

 Říká se: plánovaná výstavba v Maloměřicích pod bývalým hřbitovem přinese rozsáhlý komplex vysokých bytových domů.

Skutečnost: stávající platný územní plán v této lokalitě povoluje výstavbu standardních dvoupodlažních rodinných domků za splnění předepsaných podmínek. S takovouto výstavbou nemá vedení obce žádný problém - naopak ji vítá. Je pravdou, že developer požádal o možnost zvýšení počtu podlaží, ale stavební komise, rada i zastupitelé městské části takovéto zvýšení zamítli a hlasovali pro zachování stávajícího platného územního plánu.

 

 Říká se: že obec chce zničit a zastavět zelený pás před teplárnou.

Skutečnost: tato lokalita je současným územním plánem určena k výstavbě parkoviště pro teplárnu! Naše radnice proto podala žádost na město Brno o změnu územního plánu. Chceme, aby v části území před teplárnou vyrostl místo parkoviště obchod, který nám dlouhá léta chybí.

 

Říká se, že: bývalí komunisté, kteří po listopadu1989 přestoupili do jiných politických stran, uskupení, spolků a sdružení škodí naší městské části ještě dnes.

Skutečnost: co myslíte, měl bych teď napsat, že ano?

 

Ing. Stanislav Dvořák, místostarosta MČ Brno Maloměřice a Obřany