Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Jakým způsobem komunikuje radnice s občany?

Čt 02.04.2015 15:59

Maloměřice a Obřany: Jaká je možnost sdělit své názory a požadavky na samosprávu a vedení radnice? Jak může občan sdělit svůj názor, nebo požadavek všem zastupitelům obce?

I když nejdůležitějším zdrojem informací o dění v obci je radniční Zpravodaj, není zdrojem jediným. Pro ty občany, kteří mají počítač, může být nepohodlnější jít na webové stránky městské části: http://www.malomerice.cz, kde najde veškeré základní informace. Záležitosti úřadu městské části jsou vyvěšovány na úřední desce i na webových stránkách.

Způsobem, který by občané mohli využívat častěji, je připravit si dotaz a ten přednést při zasedání zastupitelstva - v bodu programu, který je právě dotazům vyčleněn. Má to tu výhodu, že je přítomna většina zastupitelů koalice i opozice a jen těžko se může stát, že by dotaz zapadl…

V případě obavy z prodlení, je samozřejmě možné se kdykoliv obrátit přímo na vedení obce a to buď na starostu, nebo na místostarostu Ing. Stanislava Dvořáka. Schůzku je nejvhodnější dojednat prostřednictvím sekretariátu úřadu městské části, telefony číslo 545423 930 a 545423 940.

Podněty je samozřejmě možné posílat i elektronickou poštou.

Zasedání zastupitelstva, která začínají tradičně o páté hodině odpolední, se na letošek plánují v těchto termínech:  již uskutečněné dne 18. února a dále -  29. dubna; 24. června; 23. září; a 16. prosince.