Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

Jak dál s územním plánem pro Maloměřice a Obřany?

Út 07.10.2014 18:26

Proč bylo důležité zabránit přestavbě teplárny v Maloměřicích? Co čeká Maloměřice a Obřany v budoucnu?

I když změny Územního plánu města Brna probíhají každého půl roku, odkládá se schválení nového územního plánu za horizont roku 2020. V naší městské části naštěstí nemáme extrémně kontroverzní problémy, které by rozdělovaly občany v názorech na způsob jejich řešení. Nepřekládáme hlavní nádraží, nemáme na svém území Hitlerovu dálnici ani nestojíme před problémem zahuštění Lesné.

V Maloměřicích a Obřanech je v současnosti největším problémem to, že jsou zde značné rezervní plochy na budoucí výstavbu, v nichž však za současného stavu výstavba není možná. To proto, že městu Brnu se již 40 let nedaří zajistit financování rekonstrukce páteřní stoky „E.“ Jinými slovy – z nové výstavby by nebylo jak odvést splašky.

Proto u nás ani není možné schválit jakoukoliv rozsáhlejší zástavbu. Individuální zástavba uvnitř obce však není problém, protože se nám daří přesvědčovat zastupitele města Brna pro postupné schvalování výstavby v těchto menších lokalitách ve prospěch našich občanů. Tyto plány schvalujeme prostřednictvím tzv. Změn územního plánu. Problémy s kanalizací u těchto nově schválených ploch pro výstavbu byly vyřešeny zbudováním retenčních nádrží na ulicích Hamry a Zlatníky. Tím je chráněno naše životní prostředí, především čistota vody v řece Svitavě. 

Mezi posledními změnami byla například schválena zástavba bytovými a rodinnými domy mezi ulicemi Obřanská a Olší. Před schválením jsou i další drobné lokality na ulicích Rázusova, Jarní a Hády. Za velký úspěch vedení naší radnice považuji to, že ačkoliv je významná část Maloměřic určena v územním plánu jako průmyslová zóna, daří se nám zde povolovat pouze čisté průmyslové provozy, škodlivý průmysl postupně omezovat a posléze i odstraňovat. 

Za největší úspěch však považuji zabránění přestavby maloměřické výtopny na uhelnou elektrárnu. Tímto krokem se nám podařilo znemožnit hrozící výrazný nárůst hlučnosti, prašnosti a také značné zhoršení kvality ovzduší v naší městské části. 

ing. Stanislav Dvořák, místostarosta MČ Brno Maloměřice a Obřany

 

 

Přílohy / dokumenty:

ico-jpg majlontský mrakodrap.jpg [JPG, 6.88 MB]