Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Maloměřice a Obřany.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brno-Maloměřicích a Obřanech a kandidátech ČSSD za Brno-Maloměřice a Obřany.

 


 

DĚNÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI: Zpráva z činnosti sportovní komise

Ne 05.10.2014 00:30

Sportovní komise pod vedením Mgr. Petra Vorla, radního za ČSSD, pracovala pravidelně a podle stanoveného plánu.

Na každém jednání sportovní komise se za přímé účasti zástupců TJ řešila problematika a chod zařízení. Při této příležitosti došlo i k rozšířené spolupráci s Rugby club Dragon Brno-Maloměřice, kde lze hodnotit kladně zvýšenou spolupráci s místní ZŠ a mládežnickou veřejností. Velmi pozitivní je zdárná realizace projektu víceúčelové haly na házenkářském hřišti TJ Sokol Obřany-Maloměřice, která bezesporu přispěje k rozvoji sportu v MČ. O víceúčelovou halu bojovalo několik zastupitelstev ve volebních obdobích. Všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, patří uznání a poděkování.

V tomto roce se podařilo vyřešit majetkové a právní vleklé problémy okolo Maloměřického fotbalového hřiště, kdy mohlo dojít i k likvidaci jednoho z nejstarších sportovišť v našem bydlišti. S vedením klubu jsme se domluvili na formách a perspektivách spolupráce. TJ Maloměřické cementárny- kopaná v tomto roce uspořádala Dětské odpoledne, ve spolupráci se sportovní komisí a za aktivní účasti TJ a organizací pracující s mládeží v rámci sportovních aktivit. Akce byla zdařilá a patří poděkování organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě Dětského odpoledne.

V poslední době došlo k rozdělení v TJ Sokol Obřany na samostatné subjekty - TJ Sokol Obřany a SK Obřany fotbal.

Na letošní sezonu byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci s mládeží a v propagaci mezi MČ a HC Kometa Brno.

Sportovní komise každoročně doporučuje RMČ návrh na rozdělení financí z §3419 na rozvoj tělovýchovy a sportu s preferencí mládeže v působnosti MČ. Komise postupovala podle předem stanovených kritérií a finančních možností schválených ZMČ, snažila se být objektivní a spravedlivá.

Jedním z budoucích úkolů, by měla být, dle mého názoru, lepší spolupráce s vedením TJ Sokol Obřany, příležitost vidím ve zvýšené spolupráci v rámci možností a dohody s TJ a MČ, například vypracování studie na objekt chátrající Sokolovny, která je středem oprávněné kritiky veřejnosti, pomoc při likvidaci devastovaného objektu, či úprava a vylepšení sportovního okolí. Tato úvaha vychází ze skutečnosti, že každá větší TJ dostala nějaký finanční obnos „finanční injekci“. TJ Sokol Obřany procházel vleklými soudními spory o majetek jednoty.

Na základě podnětů veřejnosti sportovní komise doporučila RMČ každoroční vyhodnocování nejlepšího sportovce roku v rámci MČ. Sportovní komise navrhla 2 varianty:

1) sportovce roku (trenér, funkcionář),

2) nejlepšího sportovce roku v kategorii žák, dorost, dospělí.

RMČ se přiklonila k bodu 1. Sportovní komise koncem října každého roku navrhne RMČ kandidáta k výběru, z podkladů TJ, sportovních organizací a veřejnosti.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na vzorné reprezentaci sportu v naší MČ. Zvláštní pochvalu si zaslouží Rugby club Dragon Brno-Maloměřice, TJ Sokol Obřany oddíl vzpírání, TJ Orel Obřany za velmi dobrou práci s mládeží. Dík patří též všem sportovním organizacím, kteří pracují s mládeží v naší MČ.

Mgr. Vorel Petr, předseda sportovní komise

 

Přílohy / dokumenty:

ico-jpg hriste.jpg [JPG, 1.18 MB]